Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland logo De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is een overkoepelend orgaan voor haar aangesloten leden. Deze leden zijn uitvaartverenigingen die bijna 50% van alle uitvaarten in Fryslân voor hun rekening nemen.
Internet:
www.uitvaartfederatie.nl
Nardus logo NARDUS behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen landgenoten, gebundeld in zeven uitvaartorganisatieverbanden (samen goed voor bijna 500 uitvaartverenigingen) en elf individueel aangesloten uitvaartorganisaties.
Internet: www.nardus.eu