De uitvaarten worden verzorgd door
Uitvaartzorg Elzinga

Doktersfiif 2 - 9137 RW Oosternijkerk
Telefoonnummer: 06 - 516 406 61 (24 uur per dag bereikbaar)

Internet:
uitvaartzorgelzinga.nl
Email:
watse@uitvaartzorgelzinga.nl