Secretariaat
Secretariaat Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Blije
p/a J. Terpstra-Osinga - Voorstraat 24a- 9171 LV Blije
Email:
mail@delaatsteeerblije.nl
Ledenadministratie
Ledenadministratie Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Blije
p/a G. Malda - Hegedyk 12 - 9171 HC Blije
Email:
mail@delaatsteeerblije.nl

Lid worden of lidmaatschap opzeggen?
Om lid te worden van onze uitvaartvereniging (of om uw lidmaatschap op te zeggen) kunt u contact opnemen met de ledenadministratie of het secretariaat. Dit kan per email of per brief.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit H. Holwerda (voorzitter), G. Malda (tweede voorzitter en penningmeester), F. de Graaf (contactpersoon MFA), J. Terpstra (secretaris) en G. Verbeek (lid)

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van de Uitvaartvereniging "De Laatste Eer Blije". De persoonsgegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan externe partijen. Deze website is gemaakt met gratis programma's (oa. Frontpage Express 2). Foto's van deze site zijn in eigen beheer gemaakt. Het auteursrecht van foto's en tekst behoort de vereniging toe, niet aan privepersonen.