De dood is een moeilijk onderwerp
De dood is voor veel mensen een onderwerp waarover men niet makkelijk praat. Toch is er veel voor te zeggen om dat wel te doen. Het verlies van iemand uit de naaste omgeving gaat met veel verdriet en emoties gepaard, terwijl er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Dat moet met zorg gebeuren. Daarom is het goed om de organisatie van de uitvaart naar uw wens of die van de nabestaanden over te laten aan (te laten verzorgen door) de uitvaartvereniging.

De uitvaartvereniging
De uitvaartvereniging kan de praktische zorg voor u en uw nabestaanden uit handen nemen. Dat schept de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid.

Doel van de uitvaartvereniging
Het doel en de grondslag van de vereniging zijn: om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of ge´nspireerd vanuit religieuze/humanitaire visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen,

mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging wil meedragen in de kosten voor die hulp (financieel = ledenkorting). De vereniging werkt zonder winstoogmerk.

Persoonlijk afscheid
Als lid van de uitvaartvereniging bent u verzekerd van een persoonlijk afscheid in de omgeving die u en uw nabestaanden vertrouwd is. Indien gewenst wordt de overledene thuis opgebaard. Is dat niet mogelijk dan beschikt de vereniging over een aula. De vereniging maakt gebruik van een sleutelsysteem. De familie ontvangt tijdelijk een sleutel van de aula, zodat men daar op elk gewenst moment toegang heeft.

Praktische zaken
De uitvaartleider is behulpzaam bij de praktische zaken, zoals het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het bestellen van de kist en de rouwwagen, het opmaken van de rouwbrieven, het plaatsen van advertenties in dagbladen en de voorbereiding van de begrafenis of crematie. Dit alles in nauw overleg met de nabestaanden.