Klaske Elzinga- Dijkstra De uitvaarten worden verzorgd door mevrouw
Klaske Elzinga- Dijkstra

Achter de Hoven 8 - 9151 HJ HOLWERD
Telefoonnummer: (0519) 56 13 74 (24 uur per dag bereikbaar)
Mobiel (Klaske Elzinga) (06) 206 206 47
Mobiel (Watse Elzinga) (06) 516 406 61
Internet:
uitvaartzorgnoordoostfriesland.nl
Email:
elzinga@uitvaartzorgnoordoostfriesland.nl